ThaiEnglish

หน้าแรกความรู้เรื่องเรือไทย ประเภทของเรือ >> เรือต่อ
found 2 item(s)
เรือสำปั้นพายขายก๋วยเตี๋ยว
บางครั้งเรียกว่าเรือซำปังหรือเรือสามปั้น เป็นเรือจีนขนาดเล็ก ติดอยู่กับเรือสำเภาจีนสำหรับช่วยชีวิตยามฉุกเฉินหรือพายจากเรือสำเภาเข้ามาติดต่อกับชายฝั่ง ต่อด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น คือ ท้องเรือ 1 แผ่นและข้าง ...
เรือผีหลอก
เป็นเรือหาปลาของชาวบ้าน มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อด้วยไม้สามแผ่น ลักษณะเพรียว หัวเรือและท้ายเรือมีแคร่ กลางลำโล่ง ต่อกราบซ้ายขึ้นไปเป็นเสาสูงประมาณ 1 เมตร จากห้องกลางลำเรือขึงด้วยตาข่ายตาโตเพื่อกั ...

Page :  |1|
Web builder by ninewebsite.com